Gupu´s historie

Gupu´s historie strekker seg flere tusen år tilbake, noe funn av en tynnakket flintøks på gården viser. Pollenprøver viser dessuten at det bodde bønder på gården for omlag 1500 år siden. Som mange andre gårder og husmansplasser ble Gupu liggende ubebodd etter svartedauden. Den første dokumenterte bosetningen er visstnok fra 1696. På midten av 1700 tallet bosatte Lars Gundersen (f. 1715) seg på gården. Vegard Peikli og hans familie som eier og driver Gupu er 9. og 10. generasjon på gården etter Lars og hans kone Karen.


Gupu har tidligere blitt skrevet Guppu, Guppue, Guppo og Guppom. Hva navnet egentlig kommer av er ikke sikkert. Det kan være fra den nærliggende Gupu-elva som går gjennom trange kløfter (gap) eller fra gårdens kuleformede landskap (kup), men det er kanskje mindre sannsynlig. Det er lite trolig at det kommer fra den senere finne-innvandringen, og det er heller ikke noe som tyder på at det har bodd finner på Gupu.


At Gupu var en gård og ikke en husmannsplass er det imidlertid liten tvil om. Gupu hadde egen kirkestol i gamle Asker kirke og det er dessuten dokumentert i tidligere skifte-dokumenter at gården Gupu var eid av Jacob Krefting. Gupu med gupuskogen lå den gang under Vøyen gård, men har også ligget under Sem i Asker.


Allerede tidlig på 1900-tallet begynte Anette Gupu å tilby kaffe og mat til det økende antallet turfolk i marka. Utover 1900-tallet var det imidlertid under hennes svigerdatter Olga Gupu at markastuas popularitet økte i omfang. På slutten av 70-tallet overtok hennes barnebarn Randi driften av gården og sammen med Randis mor Else og tante Anny videreutviklet de driften til å bli et av de aller mest besøkte markastuene på 80-tallet.


Fra 2017 har Randis sønn Vegard drevet gården. Hans målsetning er å styrke gården slik at Gupu-slekta gjennom kommende generasjoner kan fortsette å tilby lokalbefolkningen varierte landbruks-, natur- og smaksopplevelser med det vakre småbruket som utgangspunkt.

Guputunet omkring 1920
Guputunet omkring 1920
3 generasjoner Gupu 1985 (Foto: Budstikka)
3 generasjoner Gupu 1985 (Foto: Budstikka)
Anny, Randi, Else og Olga